Includes WordPress pre-installed and FREE expert WordPress support worth £99 per year.

 

/month

/month

/month

  Buy Now Buy Now Buy Now
WordPress Pre-installed Yes Yes Yes
WordPress Support Yes Yes Yes
WordPress 1-click installer Yes Yes Yes
Bandwidth New Unlimited
25GB
Unlimited
50GB
Unlimited
5GB
Disk Space 1GB 5GB 250MB
Mailboxes 25 100 10
Websites 4 16 1
Databases 20 50 1
PHP v5 Yes Yes Yes
Linux Hosting Yes Yes Yes
Location UK-based servers and UK datacenters
Support UK-based Technical Support
VIP Support No Yes No
FREE Apps Yes Yes Yes
Yes Yes Yes
Guarantee 60-Day Guarantee
Cloud Backups Yes Yes Yes
Control Panel Demo Yes Yes Yes
FREE Domain Yes Yes Yes
FREE Setup Yes Yes Yes
10x Server performance No Yes No
Uptime Guarantee No 99.9% No

Scripting - Support for all major scripting languages

PHP v5 Yes Yes Yes
Perl Yes Yes Yes
CGI Yes Yes Yes
Custom Error Pages Yes Yes Yes
CGI Scripts Yes Yes Yes
Custom Perl Modules Yes Yes Yes
Python Yes Yes Yes
WebDAV Yes Yes Yes
Ruby on Rails Yes Yes Yes
RubyGem Installer Yes Yes Yes
SOAP Yes Yes Yes
Server side includes Yes Yes Yes
MIME Types Yes Yes Yes

Email - Send and receive email using you Smartphone, Tablet, PC or Mac.

Mailboxes 25 100 10
Mailbox Size New Unlimited Unlimited Unlimited
Aliases Unlimited Unlimited Unlimited
Forwarding Unlimited Unlimited Unlimited
DNS Editor Yes Yes Yes
Domain Forwarding Yes Yes Yes

Infrastructure - The technology hosting your website and email.

Operating System Linux Linux Linux
Web Server Apache 2.4 Apache 2.4 Apache 2.4
Linux distribution CentOS 6.7 CentOS 6.7 CentOS 6.7
Control Panel Demo cPanel 56 cPanel 56 cPanel 56
FTP accounts Unlimited Unlimited Unlimited
File Manager Yes Yes Yes
Softaculous Yes Yes No
Data Center Maidenhead, London, UK
Multiple T1 connections Yes Yes Yes
Backup Power Yes Yes Yes
Fire & Smoke Prevention Yes Yes Yes
24/7 CCTV Yes Yes Yes

Databases - Host database driven websites.

Databases 20 50 No
Database Size New Unlimited Unlimited No
MySQL Yes Yes No
Online Database Admin Yes Yes No
MySQL Database Wizard Yes Yes No
phpMyAdmin Yes Yes No
Remote MySQL Yes Yes No

Marketing & Reports - Learn about your visitors and boost SEO.

Statistics Tools Yes Yes Yes
Awstats Yes Yes Yes
Webalizer Yes Yes Yes
Disk Usage Report Yes Yes Yes
Disk Usage Email Alerts Yes Yes Yes
Error Logs Yes Yes Yes
Bandwidth alerts Yes Yes Yes
Error log viewer Yes Yes Yes
Realtime log viewer Yes Yes Yes
Number of visitors by web page Yes Yes Yes
Visitors by search engine Yes Yes Yes
Visitors by country and domain Yes Yes Yes
Visitors by keyword Yes Yes Yes

FREE Apps - Free web hosting apps for your website .

Blogging
WordPressYesYesYes
PubvanaYesYesYes
SerendipityYesYesYes
DotclearYesYesYes
b2evolutionYesYesYes
TextpatternYesYesYes
NibbleblogYesYesYes
LifeTypeYesYesYes
PixieYesYesYes
NucleusYesYesYes
ChyrpYesYesYes
eggBlogYesYesYes
HTMLyYesYesYes
PivotXYesYesYes
FlatPressYesYesYes
LeafpubYesYesYes
Content Management Systems (CMS)
Joomla 2.5YesYesYes
JoomlaYesYesYes
Drupal 7YesYesYes
Open Real EstateYesYesYes
e107YesYesYes
GeeklogYesYesYes
XoopsYesYesYes
PHP-FusionYesYesYes
Concrete5YesYesYes
MODXYesYesYes
CMS Made SimpleYesYesYes
ZikulaYesYesYes
DrupalYesYesYes
ComposrYesYesYes
Website BakerYesYesYes
Drupal 6YesYesYes
PHP-NukeYesYesYes
MamboYesYesYes
SubrionYesYesYes
sNewsYesYesYes
jCoreYesYesYes
PyroCMSYesYesYes
TYPO3 45YesYesYes
ContaoYesYesYes
GRAVYesYesYes
SilverStripeYesYesYes
SilexYesYesYes
TYPO3 6YesYesYes
Tiki Wiki CMS GroupwareYesYesYes
BoltYesYesYes
ForkYesYesYes
ProcessWireYesYesYes
KirbyYesYesYes
TYPO3 7YesYesYes
KokenYesYesYes
PluckYesYesYes
ImpressPagesYesYesYes
Sitemagic CMSYesYesYes
Quick.CMSYesYesYes
RedaxscriptYesYesYes
ImpressCMSYesYesYes
Open Business CardYesYesYes
PopojiCMSYesYesYes
MonstraYesYesYes
MaharaYesYesYes
phpwcmsYesYesYes
BluditYesYesYes
MicroweberYesYesYes
SiteCakeYesYesYes
CroogoYesYesYes
PimcoreYesYesYes
JamroomYesYesYes
AnchorYesYesYes
OctoberCMSYesYesYes
liveSiteYesYesYes
SaurusYesYesYes
PluXmlYesYesYes
WonderCMSYesYesYes
Tiki Wiki CMS Groupware 12YesYesYes
TypesetterYesYesYes
Fiyo CMSYesYesYes
razorCMSYesYesYes
PagekitYesYesYes
CSZ CMSYesYesYes
TYPO3YesYesYes
Atlantis CMSYesYesYes
CotontiYesYesYes
DirectusYesYesYes
ZenarioYesYesYes
Hotaru CMSYesYesYes
KopageYesYesYes
Tiki Wiki CMS Groupware 15YesYesYes
Plikli CMSYesYesYes
Concrete5 5.7YesYesYes
XiboYesYesYes
SCHLIX CMSYesYesYes
Concrete5 5.6YesYesYes
WBCE CMSYesYesYes
CMSimpleYesYesYes
PrecurioYesYesYes
appRainYesYesYes
ClipperCMSYesYesYes
GeniXCMSYesYesYes
ZsiteYesYesYes
Wolf CMSYesYesYes
LEPTONYesYesYes
Zikula 1.5YesYesYes
E-commerce & Billing Systems
AbanteCartYesYesYes
PrestaShopYesYesYes
OpenCart 1.5YesYesYes
Magento 1.9YesYesYes
WHMCSYesYesYes
CubeCartYesYesYes
OpenCartYesYesYes
osCommerceYesYesYes
Open eShopYesYesYes
Zen CartYesYesYes
Loaded CommerceYesYesYes
TheHostingToolYesYesYes
BoxBillingYesYesYes
TomatoCartYesYesYes
thirty beesYesYesYes
LiteCartYesYesYes
MagentoYesYesYes
X-CartYesYesYes
AvactisYesYesYes
Quick.CartYesYesYes
SimpleInvoicesYesYesYes
Open Source Point of SaleYesYesYes
Invoice NinjaYesYesYes
BlestaYesYesYes
InvoicePlaneYesYesYes
ArasttaYesYesYes
AlegroCartYesYesYes
AxisYesYesYes
ZeuscartYesYesYes
Thelia 2YesYesYes
SeoToasterYesYesYes
phpCOINYesYesYes
PrestaShop 1.4YesYesYes
ShopwareYesYesYes
ClientExecYesYesYes
Logic InvoiceYesYesYes
osCmaxYesYesYes
Magento 1.7YesYesYes
Magento 1.8YesYesYes
PrestaShop 1.7YesYesYes
EC-CUBEYesYesYes
PEEL SHOPPINGYesYesYes
Maian CartYesYesYes
OpenCart 2YesYesYes
Forum
phpBBYesYesYes
SMFYesYesYes
MyBBYesYesYes
AEFYesYesYes
VanillaYesYesYes
PunBBYesYesYes
XMBYesYesYes
FluxBBYesYesYes
PhorumYesYesYes
bbPressYesYesYes
ElkArteYesYesYes
FUDforumYesYesYes
miniBBYesYesYes
LayerBBYesYesYes
Carbon ForumYesYesYes
my little forumYesYesYes
BeehiveYesYesYes
TangoBBYesYesYes
Unclassified NewsBoardYesYesYes
Social Networking
pH7CMSYesYesYes
DolphinYesYesYes
OxwallYesYesYes
JcowYesYesYes
ElggYesYesYes
Open Source Social NetworkYesYesYes
EtanoYesYesYes
BeatzYesYesYes
PeoplePodsYesYesYes
HumHubYesYesYes
Family ConnectionsYesYesYes
UNAYesYesYes
GNU socialYesYesYes
HubzillaYesYesYes
Elgg 1YesYesYes
Educational
Moodle 2.8YesYesYes
ChamiloYesYesYes
MoodleYesYesYes
ClarolineYesYesYes
eFrontYesYesYes
Moodle 2.0YesYesYes
Moodle 2.6YesYesYes
DokeosYesYesYes
DoceboLMSYesYesYes
Moodle 3.3YesYesYes
TCExamYesYesYes
ATutorYesYesYes
OmekaYesYesYes
GibbonYesYesYes
ILIASYesYesYes
Xerte Online ToolkitsYesYesYes
Moodle 2.7YesYesYes
openSISYesYesYes
Forma LMSYesYesYes
Savsoft QuizYesYesYes
eLabFTWYesYesYes
Enterprise resource planning (ERP)
YetiForceYesYesYes
VtigerYesYesYes
DolibarrYesYesYes
SugarCRMYesYesYes
EPESIYesYesYes
X2CRMYesYesYes
ZurmoYesYesYes
SuiteCRMYesYesYes
FrontAccountingYesYesYes
OrangeHRMYesYesYes
iQDeskYesYesYes
webERPYesYesYes
AkauntingYesYesYes
EGroupwareYesYesYes
EspoCRMYesYesYes
SentrifugoYesYesYes
Group Office 5YesYesYes
Tine 2.0YesYesYes
JoraniYesYesYes
Group Office 6.1YesYesYes
ZenbershipYesYesYes
ChurchCRMYesYesYes
OpenBiz CubiYesYesYes
Group OfficeYesYesYes
IceHrmYesYesYes
ZdooYesYesYes
Video
ClipBucketYesYesYes
VidiScriptYesYesYes
CumulusClipsYesYesYes
Ad Management
YclasYesYesYes
OSClassYesYesYes
Revive AdserverYesYesYes
GPixPixelYesYesYes
Frameworks
LaravelYesYesYes
CodeIgniterYesYesYes
yiiYesYesYes
BootstrapYesYesYes
CakePHPYesYesYes
ZendYesYesYes
SymfonyYesYesYes
Symfony2YesYesYes
KohanaYesYesYes
SmartyYesYesYes
FuelPHPYesYesYes
UIkitYesYesYes
PHPDevShellYesYesYes
HTML PurifierYesYesYes
Symfony3YesYesYes
WebasystYesYesYes
PRADOYesYesYes
WideImageYesYesYes
DIYYesYesYes
Gallery
GalleryYesYesYes
PiwigoYesYesYes
CoppermineYesYesYes
ZenphotoYesYesYes
TinyWebGalleryYesYesYes
phpAlbumYesYesYes
4imagesYesYesYes
Chevereto FreeYesYesYes
LycheeYesYesYes
PixelpostYesYesYes
PloggerYesYesYes
iGalerieYesYesYes
Gallery 2YesYesYes
Project Management
qdPMYesYesYes
Feng OfficeYesYesYes
eyeOSYesYesYes
CollabtiveYesYesYes
dotProjectYesYesYes
ProjectPierYesYesYes
Mantis Bug TrackerYesYesYes
RukovoditelYesYesYes
The Bug GenieYesYesYes
PHProjektYesYesYes
TaskFreakYesYesYes
FlysprayYesYesYes
todoyuYesYesYes
KanboardYesYesYes
phpCollabYesYesYes
Snipe-ITYesYesYes
AdmidioYesYesYes
SOPlanningYesYesYes
TraqYesYesYes
ZenTaoYesYesYes
EventumYesYesYes
ProjeQtOrYesYesYes
BugsYesYesYes
WebCollabYesYesYes
TestLinkYesYesYes
Manage Your TeamYesYesYes
BurdenYesYesYes
File Management
ownCloudYesYesYes
ProjectSendYesYesYes
PydioYesYesYes
PHPfileNavigatorYesYesYes
NextcloudYesYesYes
eXtplorerYesYesYes
ArfoooYesYesYes
LetoDMSYesYesYes
OpenDocManYesYesYes
Monsta FTPYesYesYes
SeedDMSYesYesYes
net2ftpYesYesYes
Wikis
MediaWiki 1.27YesYesYes
DokuWikiYesYesYes
PmWikiYesYesYes
WikkaWikiYesYesYes
MediaWikiYesYesYes
MediaWiki 1.29YesYesYes
E-mail & Webmail
RoundcubeYesYesYes
phpListYesYesYes
WebMail LiteYesYesYes
poMMoYesYesYes
SquirrelMailYesYesYes
RainLoop WebmailYesYesYes
Webinsta MaillistYesYesYes
OpenNewsletterYesYesYes
ccMailYesYesYes
Postfix AdminYesYesYes
Customer Support
Vision HelpdeskYesYesYes
osTicketYesYesYes
Mibew MessengerYesYesYes
HESKYesYesYes
Live helper chatYesYesYes
Help Center LiveYesYesYes
phpOnlineYesYesYes
Sales SyntaxYesYesYes
Trellis DeskYesYesYes
Faveo HelpdeskYesYesYes
HelpDeskZYesYesYes
phpMyFAQYesYesYes
OpenSupportsYesYesYes
Maian SupportYesYesYes
HelpDEZkYesYesYes
Support Incident TrackerYesYesYes
HandeskYesYesYes
Miscellaneous
Seo PanelYesYesYes
phpFreeChatYesYesYes
WeBidYesYesYes
SLiMSYesYesYes
YOURLSYesYesYes
Question2AnswerYesYesYes
Open Journal SystemsYesYesYes
MauticYesYesYes
Form ToolsYesYesYes
SPIPYesYesYes
phpFormGeneratorYesYesYes
phpLDYesYesYes
SoholaunchYesYesYes
Privacy Policy GeneratorYesYesYes
PASTEYesYesYes
GLPIYesYesYes
jobberBaseYesYesYes
PHP QR CodeYesYesYes
ArticleSetupYesYesYes
webtreesYesYesYes
PhpGedViewYesYesYes
wallabagYesYesYes
CodiadYesYesYes
InfiniteWPYesYesYes
HablatorYesYesYes
AJAX ChatYesYesYes
Agora-ProjectYesYesYes
u-AuctionsYesYesYes
BlaBYesYesYes
OpenBiblioYesYesYes
Open Conference SystemsYesYesYes
DomainMODYesYesYes
CommenticsYesYesYes
XClonerYesYesYes
SVNManagerYesYesYes
phpDocumentorYesYesYes
Firefly IIIYesYesYes
KimaiYesYesYes
UserSpiceYesYesYes
EasyAppointmentsYesYesYes
FusioYesYesYes
SimpleRiskYesYesYes
XMSYesYesYes
TastyIgniterYesYesYes
LibreHealth EHRYesYesYes
Open Monograph PressYesYesYes
UnmarkYesYesYes
HuMo-genYesYesYes
Database Tools
SIDUYesYesYes
phpMyAdminYesYesYes
MyWebSQLYesYesYes
AdminerYesYesYes
SQLiteManagerYesYesYes
phpLiteAdminYesYesYes
ChiveYesYesYes
RockMongoYesYesYes
VtyYesYesYes
Music
kPlaylistYesYesYes
Podcast GeneratorYesYesYes
AmpJukeYesYesYes
ImpleoYesYesYes
AmpacheYesYesYes
Polls
LimeSurveyYesYesYes
MatomoYesYesYes
LittlePollYesYesYes
phpESPYesYesYes
Aardvark TopsitesYesYesYes
Advanced PollYesYesYes
Simple PHP PollYesYesYes
EasyPollYesYesYes
Open Web AnalyticsYesYesYes
LogaholicYesYesYes
CJ Dynamic PollYesYesYes
Little Software StatsYesYesYes
FramadateYesYesYes
Calendars
WebCalendarYesYesYes
BookedYesYesYes
ExtCalendarYesYesYes
phpicalendarYesYesYes
LuxCalYesYesYes
SuperCaliYesYesYes
Games
BlackNova TradersYesYesYes
Shadows RisingYesYesYes
Multiplayer CheckersYesYesYes
Word Search PuzzleYesYesYes
Nuked KlanYesYesYes
Micro Blogs
StatusNetYesYesYes
PageCookeryYesYesYes
StorytlrYesYesYes
RSS
GregariusYesYesYes
Tiny Tiny RSSYesYesYes
Feed On FeedsYesYesYes
selfossYesYesYes
SimplePieYesYesYes
FreshRSSYesYesYes
Reader SelfYesYesYes
MinifluxYesYesYes
Guestbooks
Advanced GuestbookYesYesYes
LazarusYesYesYes
BellaBookYesYesYes
phpBookYesYesYes
VX GuestbookYesYesYes
PHPKode GuestbookYesYesYes
RicarGBooKYesYesYes
PHP Address BookYesYesYes

Security - Protect your website and visitors.

Shared SSL Yes Yes Yes
Dedicated SSL Optional
Offsite Backups Yes Yes Yes
Scheduled Backup Manager Yes Yes Yes
Firewall Yes Yes Yes
Protected Folders Yes Yes Yes
SSL Certificate Manager Yes Yes Yes
Hotlink Protection Yes Yes Yes

Control Panel - Easily control your web hosting.

cPanel 56 Demo Yes Yes Yes
Change Passwords Yes Yes Yes
Multi Language Yes Yes Yes

Support - Expert help for when you need it.

UK Support Yes Yes Yes
VIP Support No Yes No
Online Support Yes Yes Yes
Getting Started Wizard Yes Yes Yes
Video Tutorials Yes Yes Yes

Billing - Contract and guarantees.

SLA No 99.9% No
Guarantee 60 days 60 days 60 days
Upgradeable Yes Yes Yes
Cancel anytime Yes Yes Yes

Pricing - Save money on multiple year billing cycles.

Monthly
1 Years 2 Months Free
  Buy Now Buy Now Buy Now